Over S.S.S.

Leids Gezelschap Christendom en Cultuur S.S.S. werd opgericht op 24 oktober 1901 door de Leidse hoogleraar Fredrik Pijper, als studiegezelschap waar ook zijn Promovendi deel van uitmaakten. Pijper telde onder zijn promovendi A. Eekhof, J. Lindeboom en J.N. Bakhuizen van den Brink.

Lees meer over Fredrik Pijper in het Biografisch woordenboek van Nederland, te raadplegen via de website van het KNAW: Fredrik Pijper.